Efesto Lasbedrijf

Geschiedenis

De grondlegger van Efesto Lasbedrijf is Bernard de Haan.

In 1983 is hij gestart met een kleinschalig lasbedrijf in Biddinghuizen, toen nog vanuit de barakken van woon-werkgemeenschap Middenland. Begonnen is in een kleine loods van 60 m2, zonder verwarming en met kantoortje aan huis. Producten waren kleine lasklusjes, machinebouw, tankbouw en particulier werk.

Hoewel Flevoland een jonge provincie is en Biddinghuizen pas sinds 1963 bestaat, kent dit gebied een rijke historie. De barakken zijn ooit gebouwd om arbeiders, die werkten aan de drooglegging van de Flevopolder, te huisvesten. Toen het dorp steeds verder bewoonbaar werd, verloren de barakken langzaamaan hun functie als woonlocatie voor arbeiders.


Bernard de Haan van Lasbedrijf Efesto (1986)

Woon-werkgemeenschap Middenland
Begin jaren '80 van de vorige eeuw ontstond er een samenwerking tussen de gemeente Dronten en de stichting Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen (MEMO). Zelfstandige ondernemers konden hierbij deel uitmaken van de woon- en werkgemeenschap Middenland. In het midden van de tachtiger jaren waren er zeven bedrijven, waaronder Lasbedrijf Efesto.


De eerste opdracht van Lasbedrijf Efesto: fruittelerswagentjes voor het heffen van palletkisten, met een hefvermogen van 2000kg (opgeleverd in september 1983)

Fractie-taxi
In de krant 'Vraag & Aanbod - Regio Oost' van 1987 was te lezen: Eigenaar Bernard de Haan is al een paar jaar actief op Middenland en boekte het afgelopen jaar z'n eerste grote succes met de zogeheten "fractie-taxi". De Haan ontwikkelde een rijdend voertuig waarmee op een simpele manier behoorlijke hoeveelheden afval ingezameld kunnen worden. Inmiddels heeft De Haan er al twaalf geproduceerd, terwijl de belangstelling nog steeds groeit.

De wagen die Efesto produceerde betekende in twaalf gemeenten in Nederland de eerste gescheiden huisvuilinzameling van Nederland. Daarmee werd de basis gelegd voor een serieuze uitbouw van de zaak.


De Ekombine. Speciale transportwagen voor het ophalen van gescheiden huisafval in de wijk. Prototype in opdracht van het Ministerie voor Milieu. (Ontwerp: Stichting Goedzooi Emmeloord en Efesto)


Nieuwe werkplaats
In de jaren die volgden, verdween de woon- en werkgemeenschap Middenland. Toen in 1992 de woon-werk gemeenschap werd opgeheven, is Efesto als enig bedrijf in Biddinghuizen gebleven. Na een moeizaam jaar van werken op twee locaties, is een nieuwe werkplaats gebouwd op de huidige locatie, welke in september 1993 in gebruik genomen is. Deze had een oppervlakte van 350 m2, dus bijna zes maal groter ten opzichte van de oude werkplaats.

Groei
In de loop der jaren kwam er steeds meer werk bij waardoor het bedrijf ook steeds een beetje werd uitgebreid. De werkzaamheden zijn zich steeds meer op de bouwnijverheid gaan richten en langzaam is het bedrijf uitgeroeid naar drie medewerkers. De specialisatie is steeds meer richting trappen en hekwerken gegroeid, welke door heel Flevoland geplaatst zijn.

Toch is Efesto ook dichtbij de roots gebleven. Nog altijd worden veel kleine bedrijfsopdrachten uitgevoerd en worden particulieren geholpen met een breed scala aan nieuw en herstelwerk.

Na 25 jaar een eenmanszaak als rechtsvorm gehad te hebben, is in 2008 de v.o.f. opgericht. Nu voeren vader en zoon Daniel de zaak verder. Uitgangspunt is en blijft de continuïteit boven snelle groei.


Het pand bij de opening van de nieuwe bedrijfshal in 2015

Verdere groei
De overgang naar v.o.f. en verdere groei van het bedrijf, zorgde ervoor dat het onderkomen van het bedrijf te klein werd. Naast de loods aan de Noorderbaan is daarom een nieuwe bedrijfshal gerealiseerd, welke in mei 2015 officieel in gebruik is genomen (klik hier voor een verslag van de opening van de bedrijfshal). Met een oppervlakte van 570 m2 is er niet alleen meer ruimte gekomen voor opslag van materialen, er is vooral ook meer ruimte om werk uit te kunnen voeren. Bovendien is er nu alle ruimte om als bedrijf desgewenst verder te groeien.

Noorderbaan 19-21 Biddinghuizen

0321-332358
© Efesto Lasbedrijf | Realisatie: Sybit | Software Op Maat